Jdi na obsah Jdi na menu
 


Myslím si, že je dobré, aby jste do začátku znali  některé základní slovíčka a pojmy, se kterými se můžete při hledání svého hada a při pročítání některých inzerátu setkat. Je to pouze jen výčet některých z nich, řekl bych ale, že nejčastěji se vyskytujících a nejpoužívanějších pojmů :o):

1.3 - první číslo vždy udává počet prodávaných samců, druhé číslo pak samic. V tomto případě je nabízen jeden samec a tři samice

2.1 - dva samci, jedna samice

3.5 - tři samci, pět samic

Můžete však také narazit na třímístné číslo, např. 0.0.4 v tom případě se jedná o čtyři jedince neurčeného pohlaví, příklad:

1.1.6 - jeden samec, jedna samice a šest jedinců neurčeného pohlaví

Setkat se také můžete se zkratkou NZ 02/05 to pak znamená, že se daný jedinec narodil v únoru 2005. První číslo vždy udává měsíc, druhé pak rok. Příklad:

prodám 2.2 NZ 07/06 a 0.0.11 NZ 06/07 - tedy v prvním případě dva samci a dvě samice narozené v červenci 2006 a ve druhém případě jedenáct jedinců neurčeného pohlaví, narozených v červnu 2007.

základní pojmy:

adultní - dospělý jedinec

albinotismus - naprostá ztráta pigmentu v těle, tělních orgánech, kůži, ale i očích, které jsou vždy červené

anální - řitní

CITES - The Convention on Trade in Endangered Species - dohoda o mezinárodním obchodu s ohroženými zvířaty

cytotoxický jed - rozkládající tkáň a působící na krevní oběh

degenerace - (druhový) úpadek

dorzální (strana těla, šupiny) - hřbetní

ekdyse - svlékání staré pokožky u plazů

ektotermie - studenokrevnost

endotermie - teplokrevnost

frontální (štítek) - čelní

gravidita - březost

hemipenis - párový pohlavní orgán hadů a ještěrů

herpetofauna - hadi obecně

herpetolog - odborník zabývající se studiem plazů

hexagonální - šestihranný

hibernace - zimní spánek

hybrid - kříženec

inkubace - líhnutí vajec

Jacobsonův orgán - orgán umístěný v horním patře plazů, kterým jsou zvířata schopna pomocí jazyka, chemicky vyhodnocovat pachy v okolí

juvenilní taky juv. - mladý a nedospělý živočich, neschopný zatím páření

kaudální - ocasní část těla

kloaka - společný vývod trávicího, vylučovacího a pohlavního orgánu u plazů a taky ptáků

kopulace - spojení dvou jedinců za účelem rozmnožování

labiální - lemující tlamu

laterální - boční

mediální - probíhající ve středové linii těla

melanin - černé a tmavohnědé barvivo ovlivňuijící zbarvení kůže

nasální - nosní

neurotoxický jed - působí hlavně na nervovou soustavu

okcipitální - týlový

oviparní - vejcorodý

oviviparie - schopnost vývoje vajec v těle matky - vejcoživorodost

palpování - určení pohlaví u mladých jedinců (hadů)

paraventrální - oblast na rozhraní břicha a boků

parietální - temenní

polymorfní - vytvářející odchylky

postokulární - vyskytující se za okem

prefrontální - před čelním, mezi nozdrami

preokulární - před okem

primární - prvotní

redukovaný - omezený

sexování - diagnostika pohlaví

stimulace - povzbuzování, napomáhání

subadultní - mladý, ale stále ještě nedospělý jedinec "takový puberťák"

subkaudální - podocasní

sublabiální - dolnoretní, pod tlamou

subokulární - podoční

subspecie - poddruh

supraanální - nadkloakální - viz kloaka

supraciliární - nad okem, svým seskupením vytvářející růžky

supralabiální - hornoretní

supraokulární - nadočnicový

systematika - uspořádání a třídění věcí a pojmů

taxon - konkrétní systematická jednotka

temporální - spánkový

termoreceptory - tepločivné jamky (krajty, hroznýši, chřestýši)

transrostrální - probíhající příčně přes vrchní část čenichu

transversální - příčný

vaječný zub - ostrý výčnělek na čenichu, kterým se dá přeříznout vaječný obal. Následně odpadá

variabilní - proměnlivý

ventrální - spodní, břišní

ventrolaterální - rozhraní břicha a boků

vertebrální - probíhající na hřbetě, taky páteřní

vitální - životaschopný 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA